ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศ นิวซีแลนด์ : Information about New Zealand

Image

ประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand

ภูมิประเทศและที่ตั้ง

ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตร โอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออก และทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อย อีกจำนวนหนึ่ง เกาะที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ (North Island) เกาะใต้ (South Island) และเกาะเล็กตั้งอยู่ปลาย สุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

ถ้ามองดูแผนที่ จะเห็นว่า นิวซีแลนด์ อยู่ใกล้กับประเทศ ออสเตรเลีย ลักษณะเกาะมีรูปร่างยาว ประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย และทะเลเล็กๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด (Fjord) บางส่วนเป็นที่ ราบอุดมสมบูรณ์ ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือก เขาสูงมีหิมะขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์โดยรวมประมาณ 268,105 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเทียบเท่าขนาด ของประเทศ อังกฤษ หรือ ญี่ปุ่น มีเมืองหลวงชื่อ เวลลิงตัน

Image

เกาะเหนือ

โอ๊คแลนด์ ( Auckland ) เป็นเมืองใหญ่และกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณเกือบ 2 ล้านคน เมืองนี้เป็นศูนย์กลางธุรกิจและ อุตสาหกรรมของประเทศ เป็นเมืองท่าเรือที่สำคัญ และเป็นเมืองแห่งการเล่นเรือใบ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย และสถาบันที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น University of Auckland, Auckland University of Technology (AUT), Massey university, etc.

Image

เวลลิงตัน ( Wellington ) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ เมืองหลวงนี้มีสมญานามว่า Windy City เพราะมีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่าน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย Victoria University

เกาะใต้

ไคร้สท์เชิร์ช ( Christchurch ) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีสวนดอกไม้สวยงาม มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3 แสนคน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ University of Canterbury และมหาวิทยาลัยลินคอล์น Lincoln University

Image

ดันนีดิน ( Dunedin ) หรือสก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอทาโก้ University of Otago

ประชากร

ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่โปรดปรานการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยมคือ รักบี้ ชาวนิวซีแลนด์ เป็นคนรักธรรมชาติ และตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศให้ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ ประเทศแรกในโลก จากสถิติล่าสุด ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 4 ล้านคน 74% สืบเชื้อสาย มาจากชาว ยุโรป เช่น อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15% เป็น ชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลินีเซียน จากเกาะต่างๆ 4% เป็นชนเชื้อสายจีน และ 1% ที่เหลือเป็นชนชาติอื่น ในช่วงที่รัฐบาล สนับสนุนให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอพยพจากประเทศต่างๆ เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ปรากฏว่าชาวเอเชียและโพลินีเซียน ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มากกว่าชนชาติอื่น นิวซีแลนด์จึงเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายชาติหลายภาษา ผู้คนเป็นมิตรต่อกัน ไม่มีการเหยียดผิว หรือดูถูกคนต่างชาติ เนื่องจากเป็นประเทศท่องเที่ยวจึงมีความคุ้นเคยกับคนเอเชียเป็นอย่างดี

Image

สังคมและวัฒนธรรม

การปกครอง : นิวซีแลนด์ ปกครองประเทศแบบ ประชาธิปไตย ตามระบบ รัฐสภา กล่าวคือผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก สมาชิกรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภาเลือก นายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่น เช่น ศาสนาพุทธ อิสลาม ฮินดู จะมีศาสนสถาน สำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาของตนเองตามเมืองใหญ่ ใน 3 เมืองใหญ่ในนิวซีแลนด์คือ Auckland Christhchurch และ Wellington มี วัดไทย ตั้งอยู่เพื่อสักการะบูชาและประกอบกิจกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์รวมของคนไทยในนิวซีแลนด์ ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีเสมอมา

สภาพแวดล้อม

สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล : โดยทั่วไปอากาศของนิวซีแลนด์จะสบายๆ ค่อนข้างเย็น แต่ไม่ถึงกับเย็นจัดจน หิมะตก เกาะเหนือจะมีอากาศอบอุ่นกว่าเกาะใต้ เดือนที่อากาศเย็นที่สุดคือ เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม ฤดูกาลของนิวซีแลนด์แบ่งเป็น 4 ฤดู

  • ฤดูร้อน ธันวาคม-กุมภาพันธ์ 16-25 C 13-22C
  • ฤดูใบไม้ร่วง มีนาคม-พฤษภาคม 13-19 C 7-17 C
  • ฤดูหนาว มิถุนายน-สิงหาคม 8-13 C 2-10 C
  • ฤดูใบไม้ผลิ กันยายน-พฤศจิกายน 11-17 C 7-17 C

เวลา : เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง (ยกเว้น ในช่วงต้นเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนมีนาคม เขาจะหมุนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง)

Image

ความปลอดภัย : นิวซีแลนด์ได้ชื่อว่าเป็น ประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสูง ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะและอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนอยู่ดีกินดี รัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ เป็นอย่างดี อาชญากรรมจึงมีน้อย ผู้คนมีชีวิตที่เรียบง่าย นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่า นิวซีแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ที่ปลอดภัยมาก

nz-education

สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อนิวซีแลนด์และสมัครเรียน กรุณาติดต่อ..

บุณยวัต บุณยรัตพันธุ์ (หมู)
Mr.Bunyawat BUNYARATABANDHU
โทร: 02∙018∙3559
สายด่วน: 081∙922∙7444
*เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ 10:30-18:00 น.

บริษัท จัสมิน เอ็นแซด จำกัด (จัสมิน เอ็นแซด เอ็ดดูเคชั่น)
ชั้น 20 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
349 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
อีเมล info@jnzonline.com
Email: jnzonline@hotmail.com
Website: http://www.jnzonline.com

 

Namecard800

นิวซีแลนด์ ตั้งเป้าเป็นที่ 1 ในใจนักเรียนไทยด้วยการเรียนแบบเฟิร์สคลาส

Image

นิวซีแลนด์ ตั้งเป้าเป็นที่ 1 ในใจนักเรียนไทยด้วยการเรียนแบบเฟิร์สคลาส ภายใต้แรงขับเคลื่อน “คุณภาพที่เหนือกว่า”

ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ เชื่อมั่นในศักยภาพของความคิดริเริ่มแนวใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศทางเลือกอันดับแรกของนักเรียนไทยที่ต้องการจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ผลการศึกษาล่าสุด ชี้ให้เห็นว่าประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ถูกนำไปเปรียบเทียบในการทำสำรวจในหมู่นักเรียนต่างชาติที่ปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจมากที่สุด ผลการวัดระดับความพึงพอใจต่อประเทศนิวซีแลนด์ได้รับคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะจากตัวชี้วัดสำคัญๆ เช่น รูปแบบการสอน บุคลากร ทักษะความรู้ ความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย

ประธานกรรมการบริหาร Education New Zealand กล่าวว่า “เรารู้สึกพอใจกับการที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้ความสำคัญ และให้ความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภาคธุรกิจที่มีแนวความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาในแวดวงธุรกิจการศึกษาระหว่างประเทศ และเราก็ชื่นชมกับความมุ่งมั่นในการสนับสนุนการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนเรื่องการยกระดับให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศเพื่อให้บริการด้านการศึกษา

Image

การพัฒนาระเบียบและข้อปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมือง และการเจรจาต่อรองข้อตกลงทางการค้า” คุณคาร์ลีน เดวิส ทูตพาณิชย์นิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “แม้ว่านิวซีแลนด์จะเป็นประเทศทางเลือกที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหมู่นักเรียนไทยที่คิดจะไปเรียนต่อต่างประเทศในระดับมัธยมศึกษา แต่ที่เห็นได้ชัด คือ ประเทศไทยเป็นตลาดของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และเมื่อมองในภาพรวมแล้ว กลับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีโอกาสการเติบโตของตลาดการศึกษาในทุกๆ ระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นตลาดการเรียนภาษาอังกฤษ และการศึกษาสายวิชาชีพ” “เนื่องจากประเทศไทยเป็นตลาดที่มีความสำคัญ และเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น พร้อมๆกับการเผยแพร่แนวความคิดใหม่ๆ ในแบบฉบับของนิวซีแลนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

คุณเกวลิน เลิศรัศมีวงศ์ ผู้จัดการ Education New Zealand ประจำประเทศไทย จึงได้จัดนิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ ขึ้นใน 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ กรุงเทพฯ และภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 13 ถึง วันที่ 16 มิถุนายน ผู้ที่เข้าชมงานจะได้พบทุกแง่มุมของความเป็นนิวซีแลนด์ และจะได้พบคำตอบว่าการเรียนในประเทศนิวซีแลนด์จะเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคนไทยหรือไม่ คุณคาร์ลีน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านการให้บริการการศึกษาที่ดีกว่า และในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เราจึงริเริ่มที่จะเปิดตัว Education New Zealand สำนักงานประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภายในเดือนนี้” คุณเกวลิน กล่าวว่า “เรานำแนวการประชาสัมพันธ์การศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ที่น่าดึงดูดใจมาปรับใช้ร่วมกับการให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบใหม่สำหรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆด้วย”

Image

นิทรรศการการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์  จัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “A Fresh Start for Your Exciting Future” ซึ่งภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมสดใหม่มากมาย คือ

– การพูดคุยกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง และเชื่อถือได้จากประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบไปด้วยสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยตรี โท และเอก สถาบันสายวิชาชีพ และวิชาการเฉพาะ โรงเรียนระดับประถม โรงเรียนระดับมัธยม และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ พร้อมมอบสิทธิพิเศษเฉพาะในงาน

– ทุนการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์ – กิจกรรมสดใหม่ เช่น การแสดงสาธิตการทำอาหารหลากหลายเมนูสุดพิเศษสไตล์นิวซีแลนด์ และสินค้านำเข้าจากนิวซีแลนด์

– การมอบรางวัลผู้โชคดีรับทุนพิเศษจากกิจกรรม “Write & Win” ประกวดการแข่งขันเขียนเรียงความในหัวข้อ “How Much do You Know about New Zealand?”

– พบปะพูดคุย และเรียนรู้ประสบการณ์จากศิษย์เก่านิวซีแลนด์จากหลากหลายวงการ

– การสัมมนาจากการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ ในหัวข้อ “วางแผนท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ด้วยตัวคุณเอง”

ศูนย์การศึกษานิวซีแลนด์ได้ให้การสนับสนุนการใช้แนวคิดใหม่ๆ ในทุกๆด้านของภาคธุรกิจการศึกษามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้มีการทำวิจัยมากขึ้น การส่งเสริม และผลักดันการนำวิธีทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้เป็นแรงขับเคลื่อน นักเรียนไทยทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถม ไปจนถึงปริญญาเอกต่างค้นพบสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน คือ นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ให้ประสบการณ์ระหว่างเรียนแบบเหนือชั้น การปรับเปลี่ยนตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สามารถยืนยันถึงปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งข้อเท็จจริงจากผลการสำรวจหลายๆ ฉบับได้ชี้ให้เห็นว่า นักเรียนต่างชาติขณะที่เรียนอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์ ต่างพึงพอใจกับประสบการณ์ระหว่างเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนการสอนของประเทศนิวซีแลนด์
ที่มาข้อมูล: Education New Zealand Trust

Image

Education New Zealand เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลนิวซีแลนด์เพื่อให้บริการด้านการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ และมีภารกิจหลักตามแนวทางปฏิบัติ ‘NZ Inc’ เพื่อการให้บริการทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ไปยังประเทศอื่นๆ

Education New Zealand ได้รับความไว้วางใจจากภาคธุรกิจการศึกษาเพื่อการส่งออกการศึกษาเป็นสำคัญ โดยองค์กรนี้ทำงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของประธานผู้บริหารอิสระ และคณะกรรมการที่ได้รับเลือกจากสถาบันที่ได้ลงนามในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองดูแลนักเรียนต่างชาติ (Code of Practice for the Pastoral Care of International Students).

New Zealand Trade & Enterprise (NZTE) เป็นหน่วยงานพัฒนาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนบริษัทนิวซีแลนด์ในการนำสินค้า และบริการให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคต่างประเทศ และร่วมทำงานกับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานการบินนิวซีแลนด์ (Aviation New Zealand) ในการเพิ่มขีดความสามารถของแต่ละธุรกิจ และเชื่อมโยงบริษัทให้ได้รับโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ